SÖRMLAND

Färre platser på länets särskilda boenden

Antalet platser för sjuka äldre som bor på särskilda boenden minskar och i stället satsar kommunerna på hemtjänst. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Här i Sörmland har antalet platser minskat med drygt 700 sedan år 2000.

I Eskilstuna har antalet platser minskat med nästan 240, i Oxelösund från 132 till 42 platser. Trenden att platserna blir färre bryts bara av Strängnäs där man har utökat med 15 platser.

Med särskilda boenden menas vård- och omsorgsboenden som har service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt. I landet som helhet har antalet platser minskat med 23 100 sedan år 2000.

Karina Amberg från Vårdförbundet är kritisk till neddragningen av platser på särskilda boenden för äldre.

– Jag tycker att det är olyckligt eftersom det finns många som inte vill bo hemma, säger Karina Amberg.

Sara Ridderstedt
sara.riddertedt@sr.se