Katrineholm

Storsatsning på BooForssjö

Trävarukoncernen BooForssjö, med huvudkontor i Katrineholm, kommer att investera närmare 200 miljoner kronor i sina träindustrianläggningar i Forssjö utanför Katrineholm och Hjortkvarn i Örebro län.

Investeringen innebär bland annat sågkapaciteten kommer att öka från 120 000 till 350 000 kubikmeter per år.

Enligt vd:n och koncernchefen för BooForssjö, Bo Selerud, så är investeringen ett måste, eftersom konkurrensen inom branschen har hårdnat.