Eskilstuna

Ungdomar på sommarläger till Ryssland

I slutet av juli ska åtta ungdomar från Eskilstuna få möjlighet att resa på sommarläger till Ryssland. Resan är en del av utbytesprojektet Move together, som är ett vänortssamarbete mellan flera EU-länder. Målet är att bidra till ökad tolerans och förståelse för människors olikheter.

– Projektet heter ju Move together och det är ju en önskan att folk ska göra det från olika länder, säger Lindha Nyberg, ungdomssamordnare. Att inte vara rädd för främmande människor och främmande kulturer.

Utbytet riktar sig till särskilt utvalda ungdomar mellan 13 till 18 år, som annars inte skulle ha möjlighet att resa. Finansieringen sker både med EU-medel och bidrag från kommunen.

Utöver Sverige deltar också ungdomar från Ryssland, Tyskland, Frankrike och Ukraina. Lindha Nyberg tror att erfarenheterna från projektet kommer att ha stor betydelse för ungdomarna även på hemmaplan i Eskilstuna. Här är konflikter mellan olika grupperingar bland unga människor ett påtagligt problem man behöver jobba mer med anser hon.

Hanna Larsson
hanna.larsson@sr.se