NYKÖPING

Vill stänga härbärge p g a råttor

På härbärget i Nyköping får personalen och de som övernattar dela rum med råttor och möss.
Därför kräver nu huvudskyddsombudet vid härbärget i Nyköping att Arbetsmiljöverket stänger verksamheten i lokalerna tills råttorna försvunnit.

Ombudet menar att det är en fara för hälsan att vara på härbärget.
Möss och råttor har synts i lokalerna flera gånger.
Men trots att arbetsmiljöombudet redan tidigare påpekat det här för kommunen, så menar han att tillräckligt inte har gjorts för att bli av med skadedjuren.