FLEN

Göran Persson köper mer mark

Den förra stadsministern Göran Persson som bor i Sörmland har fått smak för bondelivet. Nu köper den förre statsministern granngårdens mark på 88 hektar. Han tar över nästa år säger den nuvarande ägaren Alf Eriksson till Aftonbladet.

Göran Persson äger sedan tidigare 204 hektar mark i anslutning till parets gård Torp. Persson och Steen köper marken av samma säljare som de köpte Torp av, som då kostade 12,5 miljoner.

Köpesumman är inte offentlig ännu, men enligt vad Aftonbladet erfar handlar det om åtminstone 5 till 6 miljoner kronor.

– Jag ska förrätta ärendet omkring den 1 augusti, säger Kjell Larsson på lantmäteriet i Nyköping, till tidningen.

Om inga problem uppstår går köpet igenom en månad senare.