Eskilstuna

Mindre oljeutsläpp polisanmäls

På tisdagskvällen upptäckte en privatperson vid Närjeholme i Eskilstuna en mindre mängd olja i Eskilstunaån. Räddningstjänsten lade på onsdagen ut länsar för att samlar upp oljan. Miljöavdelningen misstänker att oljan kommer från en dagvattenledning som mynnar vid brofästet vid gasverksbron.

Händelsen kommer att polisanmälas och kommunen kommer att påbörja ett arbete för att försöka hindra att problemet upprepas. Det är inte första gången som olja från just den här dagvattenledningen hamnar i ån. Miljöavdelningen har tidigare gjort försök att spåra oljan bakåt i systemet men inte lyckats hitta några entydiga svar på var oljan kommer ifrån.