SÖRMLAND

Miljoner satsas på att öka integrationen

Möjligheten för nya svenskar att komma in på arbetsmarknaden och få jobb ska öka med ett nytt projekt. Som Sveriges Radio Sörmland berättade i förra veckan satsar Länsstyrelsen åtta miljoner kronor i ett projekt för ökad integration. Projektet heter Sörmlandslinjen.

– Vi ser ett behov av att man i integrationen samarbetar med näringslivet, säger Jonas Örtquist som är Länsstyrelsens integrationssamordnare.

I  projektet Sörmlandslinjen kommer tyngdpunkten att ligga på att snabbt och effektivt få in nyanlända svenskar på arbetsmarknaden. Projektet genomför i fem av länets kommuner. Flen, Katrineholm, Vingåker, Eskilstuna och Strängnäs. I sin helhet består projektet av fyra delar.

En del består av att företagare ska genomgå en mångfaldsutbildning för att förändra attityderna kring att anställa utlandsfödda svanskar. En annan del handlar om attitydpåverkan i övriga samhället. En tredje om hur man ska kunna jobba mer effektivt med integration och en fjärde och den mest konkreta att man anställt två utvecklingscoacher som skall jobba som direkt länk mellan arbetsköpare och anställd.

Lars Lindgren arbetar som utvecklingscoach i projektet. Han ser som sin huvudsakliga uppgift att identifiera vilken arbetskraft som finns men också att foga samman detta med det behov som finns på arbetsmarknaden. Han menar att just det arbetssättet nytt i och med att man kommer att fokusera mer på individen och mindre på kollektivet.

Som en del i projektet har också ett samarbete med olika idrottsföreningar påbörjats. Tanken är att dels använda föreningslivet som en sluss in i det svenska samhället. Men ett annat långsiktigt mål är också att arbeta med hälsa och öka tillgängligheten inom vården. Så småningom är tanken att landstinget ska anställa så kallade hälsokommunikatörer som en länk mellan nyanlända och sjukvården.

Riksrevisionen riktade 2005 kritik mot staten för att de integrationsinsatser som görs ofta är åtgärder riktade mot invandrargrupper och att alldeles för lite görs för att förändra majoritetsbefolkningens attityder. Något som man tagit till sig i det här projektet där mer än hälften av resurserna kommer att utgöras av attitydförändringsarbete. Bland annat kommer det att ingå en mångfaldsutbildning för de företag som slussas in i projektet.

Lisa Wadin
lisa.wadin@sr.se