SÖRMLAND

Landstinget lämnade ut privatperson

Landstinget Sörmland gjorde fel som på sin hemsida publicerade namn, adress och hemliga telefonnummer om en privatperson.
Det anser Datainspektionen, som tycker att publiceringen var ett brott mot personuppgiftslagen.

Mannen hade anmält landstinget till justitieombudsmannen, JO i ett ärende.
Anmälan hamnade sedan som en del i ett ärende hos landstinget och alla i ärendet hörande handlingar publicerades på hemsidan.
Det var fel, enligt Datainspektionen. Landstinget skulle ha tagit bort uppgifter, som direkt pekar ut en enskild person.
Landstingets skäl till att publicera uppgifterna var att uppgifter kom från en allmän handling hos JO.