Politiker vill stoppa sötningsmedel

Den sörmländska socialdemokraten och riksdagsledamoten Michael Hagberg vill att regeringen ska göra mer för att stoppa spridningen av sötningsmedlet sukralos i naturen.

Det mesta av sötningsmedlet går rakt igenom kroppen utan att tas upp, och det innebär att det hamnar i avloppet och inte kan tas om hand av reningsverken.

Naturvårdsverket befarar att vattenmiljön drabbas och att fiskar och andra vattenlevande djur påverkas negativt av sukralos.

Därför vill socialdemokraten Michael Hagberg att regeringen genast tar fram ett årgärdsprogram för att sukralos inte ska spridas i naturen.