SÖRMLAND

Miljonsatsning på biogas hos bönder

Tre miljoner satsas på ett projekt där bönder i Sörmland och Östergötland utbildas om biogas.
Tanken är att göra lantbruket mer miljövänligt, samtidigt som bönderna ska kunna undkomma de stigande diesel- och bensinpriserna genom att använda gasen som bränsle.

På Nynäs gård mellan Trosa och Nyköping så finns en av landets få lantbruk med egen rötgasanläggning.
Så vill LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, att det ska vara på fler sörmländska gårdar framöver. Därför har alltså ett projekt startats för att få fler bönder att skaffa en biogasanläggning på gården.
Henrik Wiberg från Björkvik är en av dem som delar i projektet.
Det är från spillningen från de många höns som finns på hans gård, som han planerar att i framtiden utvinna biogas.

Han är inte den enda sörmländska bonden med liknande planer. Just nu deltar över 20 sörmländska och 30 östgötska bönder i projektet. Det drog i gång i vintras, men är än så länge bara i uppstartsskedet, men fram till 2010, då det avslutas, så är tanken att de som är med, ska ha fått både utbildning, kursdagar och studieresor.
Just nu kartläggs deltagarnas möjligheter att ha en biogasanläggning på sin egen gård. Det är bland annat Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som står bakom satsningen, som länsstyrelsen i Sörmland och Östergötland bidrar med totalt tre miljoner kronor till.
Lars-Gunnar Samuelsson är projektledare för det hela.
Idag finns inte så många gårdar i landet där biogas utvinns. Lars-Gunnar Samuelsson hoppas på att det ska bli fler i och med projektet.

Men Nynäs gård är alltså ett bra exempel på hur det kan gå till på fler gårdar framöver. Här finns en rötningsanläggning som rötar organiskt avfall från gården, som sedan används bland annat till växtnäring.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se