sörmland

Ökade kostnader för bidrag

Kostnaden för socialbidrag och introduktionsersättning till flyktingar ökade första halvåret 2008. Jämfört med samma period 2007 är ökningen tolv procent, visar statistik från Socialstyrelsen. I Sörmland och Östergötland ökade bidragsutbetalningarna mest.