NYKÖPING

Flygverkstad får kritik

Luftfartsstyrelsen har funnit en rad brister vid flygverkstaden Saab Nyge Aero på Skavsta flygplats i Nyköpings kommun. Bland annat råder det oordning på arbetsplatsen och mekanikerna använder inte föreskrivna verktyg och utrustning.

Saab Nyge Aero ska senast i mitten av november redovisa vad som ska göras på företaget för att komma tillrätta med bristerna. Totalt får Nyge Aero 13 anmärkningar på brister i verksamheten på flygverkstaden på Skavsta.