Katrineholm

Behov av bostäder för äldre

Antalet äldre mellan 65 och 80 år beräknas öka med 1500 personer i Katrineholm de kommande åren fram till 2020. Enligt en ny rapport, som kommunen har gjort, så behöver kommunen anpassa sina boenden för att möta en ökad efterfrågan på bostäder.

Enligt rapporten behöver Katrineholms kommun bland annat bygga ett nytt äldreboende, bygga om och göra anpassningar för att äldre exempelvis ska kunna bo kvar hemma.