FLEN

150 kilo oönskad reklam har returnerats

Efter att ett halvår ha skickat tillbaka all reklam som kommit till stadshuset i Flen så har kommunen räknat ut att den skickat tillbaka 150 kilo oönskad reklam. Sedan i mars har kommunen en gång i månaden samlat in och vägt all oönskad reklam och sen returnerat den till avsändaren

Projektet ska nu utvärderas och därefter ska kommunen ta ställning till om det ska fortsätta och om hela kommunorganisationen ska in i projektet, bland annat kommer det mycket oänskad reklam till skolorna.

Ett vänligt men bestämt brev har bifogats den returnerade reklamen med hänvisning till elektroniska media via Flens hemsida. Många leverantörer av trycksaker har hört av sig och de flesta är positivt inställda.

– Vi menar att det inte är meningsfullt att skicka dyra trycksaker som inte blir lästa, dessutom är det onödigt slöseri av resurser, säger Linda Aldebert, miljöstrateg på Flens kommun.

Projektet ska utvärderas och därefter ska kommunen ta ställning till om projektet ska fortsätta och om hela kommunorganisationen ska innefattas i projektet.

- Enligt vaktmästeriet har inflödet av trycksaker till stadshuset minskat, men är konstant hög till skolorna exempelvis. Flera kommuner har hört av sig om vårt tillvägagångssätt och funderar på att själva sätta igång liknande projekt. Det är ju alltid roligt att få vara ett gott exempel säger Linda Aldebert.