ESKILSTUNA

50 miljoner fattas för skolan

Det ekonomiska läget inom skolan i Eskilstuna har förvärrats. Enligt förslaget till verksamhetsplan nästa år är den ekonomiska obalansen 50 miljoner om man räknar in det krav på effektiviseringar som finns.

Förvaltningen räknar med 300 fler barn än vad pengarna räcker till eftersom befolkningsprognosen, som är underlag för budgeten, inte stämmer överens med den verkliga befolkningsutvecklingen.
Dessutom är utbyggnaden av förskolan besvärlig bland annat eftersom byggpriserna stiger vilket gör att förvaltningen får begära in mer pengar av kommunstyrelsen för att klara drifts- och investeringskostnaderna.