Praktisk matte

För att fler elever ska tycka att det är roligt med matematik ska lärarna på Södra Skolan i Katrineholm satsa på laborativ matte. Eleverna ska lära sig matte i praktiska situationer och få tid att diskutera hur och varför det blir som det blir.
Tio mattelärare på Södra skolan har tillsammans sökt stipendie av Katrineholms kommun för att få möjlighet att på olika sätt själva lära sig mer om laborativ matematik. De vill bjuda in pedagoger som jobbar med sådan matte på högskolan och de vill åka på matematikträff i Malmö. Lärarna på söder hoppas att de elever som tycker matte är lite trist ska motiveras när de får laborera och diskutera matematik, inte bara räkna talen i boken.