Trafiken har blivit farligare

Sörmlänningarna anser att trafiken har blivit farligare de senaste åren. Sedan 1997 har andelen som tycker så ökat från 50 procent till 59 procent. Det visar en undersökning som Vägverket har gjort.
Drygt 81 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att de större vägarna borde ha mitträcken och rondeller uppfattas av majoriteten som positivt och en ökande andel anser att straffet för fortkörning borde skärpas.