Äldreboende kritiseras efter inspektion

Äldreboendet Pantern i Katrineholm kritiseras av Arbetsmiljöinspektionen. Enligt arbetsmiljöinspektionen löper dom som arbetar på äldreboendet risk att drabbas av belastningsskador.
Enligt Arbetsmiljöinspektionen så är risken för att drabbas av belastningsskador hög eftersom möbler, mattor och andra föremål är i vägen i arbetet. Dessutom är det bland annat för trångt att arbeta på toaletterna och sängarna står dåligt placerade anser Arbetsmiljöinspektionen. Senast 1:a Oktober ska Katrineholms kommun redovisa vilka åtgärder man har vidtagit för att komma till rätta med bristerna.