Brister på komvux måster rättas till

Den kommunala vuxenutbildningen i Eskilstuna får gott betyg av Skolverket, men det finns en rad brister som, enligt Skolverket, måste rättas till.
Bland annat finns brister i kunskaperna på rektorsnivå när det gäller hur utbildningar introduceras. Här uppfyller inte kommunen de krav som finns om rektorns ansvar. Rektorerna känner heller inte till att lärarna inte informerar de studerande om mål, kursinnehåll och betygskriterier. Det finns också brister i uppföljningen av både egna och externa utbildningsannordnare. Dessutom finns brister i terminsplaneringen som försvårar för lärare att genomföra nationella prover.