Salmonella på sex grisgårdar i länet

Sex grisgårdar i Sörmland har spärrats av på grund av misstankar om salmonella. Det säger länsveterinären Per Jonsson. Ägarna till gårdarna har handlat foder hos lantmännens fabrik i Norrköping.
En del av fodret där var smittat av salmonella och nu ska jordbruksverket och länsvetrinären kontrollera om de Sörmländska gårdarna har salmonella. I Östergötland har Jordbruksverket konstaterat salmonella på 17 gårdar. Men hittills har bara 20 av totalt omkring 80 misstänkta gårdar undersökts så fler gårdar kan ha fått salmonellan från foderfabriken i Norrköping.