Katrineholmskritik mot fria sprutor för narkomaner

En rad tunga myndigheter, däribland Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, stöder förslaget om att införa fria sprutor för narkomaner. Den enda nationella myndighet som säger nej till förslaget är Folkhälsoinstitutet, visar en genomgång av remisserna som TT gjort. Ungdomsansvarig i Katrineholm kritiserar också förslaget.
Tanken med förslaget om fria sprutor är att förhindra spridningen av HIV, gulsot och könssjukdomar. Men förslaget får hård kritik av Lasse Junström, ungdomsansvarig i Kris i Katrineholm, och tidigare missbrukare. Han säger att det skulle underlätta missbruket och att det inte är en hjälp bort ifrån det.