Salmonellasmitta i Lantmännens kyl

Lantmännen och Jordbruksverket tror att salmonellasmittan som uppmärksammats inom jordbruket de senaste dagarna kan ha uppkommit i Lantmännens kylanläggning i Norrköping. Det är däremot oklart hur smittan kan ha tagit sig in dit. Det skriver Dagens Nyheter. Sex gårdar i Sörmland har stängts av i avvaktan på utredning.
Det är möjligt att råvarorna till ett koncentrat innehöll salmonella, i exempelvis olika typer av mjöl. Efter tillverkningen med bland annat uppvärmning, kyls fodret med kallluft i en stor behållare. Dammpartiklar i luften kan innehålla salmonella och växa till sig när fodret är varmt och fuktigt. Smittan kan ha spridit sig in i kylen eftersom det pågick underhållsarbeten vid den aktuella produktionslinjen på lantmännens fabrik. Det är dock oklart hur den i så fall skulle ha spridits dit. - Det kan ha skett genom den mänskliga faktorn, säger Kjell Larsson, på Lantmännens foderdivision till tidningen.