Industrier i länet inventeras

Länstyrelsen ska se över de förorenade områdena i Sörmland. Det ska ske genom att man inventerar de industrier som Länstyrelsen har tillsyn över. Projektet, som startade i maj, ska leda fram till en riskklassning av ett 50-tal större industrier i länet.
Anledningen är att det här är ett prioriterat område och man måste också uppfylla miljömålen, säger projektledaren på länstyrelsen Carl Michael Svensson.