Kritik mot posten

Länsbygderådets ordförande i Sörmland Krister Karlsson, är orolig för vad som kan hända med landsbygden om postens nye VD Erik Olsson får igenom de förändringar han vill. Bland annat vill han att regeringen utreder vilket behov det finns för Svensk Kassa Service hur en framtida kassaservice ska se ut.
Erik Olsson planerar samtidigt att höja priserna för banktjänster och vill ha bort spärren för hur höga porton man får ta ut. Risken att portot kan bli dyrare och att det kan bli differentierade priser, alltså en prisskillnad beroende på hur långt man skickar ett brev oroar länsbygderådets ordförande Krister Karlsson. Han är särskilt bekymrad för risken att småföretagarna flyttar från landsbygden om det blir dyrare att skicka företagspaket.