Banverket får hård kritik av Landshövdingen

Landhövding Bo Holmberg riktade på torsdagen mycket hård kritik mot Banverket. Under onsdagen kom beskedet att den planerade höghastighetsbanan Ostlänken mellan Stockholm, via Nyköping, till Linköping, försenas.
- Det måste vara något grundläggande fel när landets mest angelägna infrastrukturprojekt skjuts allt längre fram i tiden.
Landshövdingen menar också att det finns uppenbara brister i hur väg- och järnvägsprojekt finansieras när det inte finns någon koppling till behovet av åtgärder för ekonomisk tillväxt. Länsstyrelsen väntas uppvakta kommunikationsminister Messing i slutet av sommaren.