Fem miljoner till sanering

Naturvårdsverket har beslutat anslå minst fem miljoner kronor för sanering av marken vid Sjösa såg i Nyköpings kommun, enligt Thomas Persson vid länsstyrelsen i Sörmland. Saneringen av den förorenade marken vid före detta träimpregneringen beräknas kosta runt 25 miljoner kronor.
I ett första steg anslås pengar till en fördjupad undersökning som ska klarlägga insatsernas omfattning och därmed den slutliga kostnaden för saneringen, skriver Nyköpings kommun i ett pressmeddelande. Senare i höst väntas Naturvårdsverket anslå ytterligare ett medel.