Besked om bitande dobbermanhundar dröjer

Polisen har ännu inte fattat något beslut om vad som ska hända med de två dobermannhundar som för en månad sen anföll och bet 12-åriga Christoffer Klevebrand från Nyköping.
Christoffers pappa, Bo, är kritisk till att polisen ännu inte har fattat något beslut och menar dessutom att hundägaren själv borde ta sitt ansvar och ta bort hundarna så att det inte riskerar att hända igen.