Strandskydd bevaras i Trosa

Regeringen anser att strandskyddet ska bevaras på tre tomter på Långnäs udd, öster om Trosa, men inte på en annan tomt i samma område. Därmed går regeringen på samma linje som Länsstyrelsen.
Några fastighetsägare ville att strandskyddet skulle upphävas för alla tomter och några fastighetsägare ville att strandskyddet skulle finnas kvar för att bevara skärgårdslandskapet. Regeringen anser - precis som Länsstyrelsen - att skyddet av stranden är viktigare än utbyggnaden av tätorten.