Apotek hotas av nedläggning

Det finns en risk för att flera apotek kan komma att läggas ner, men det är oklart om och i så fall hur apoteken i Sörmland kommer att drabbas. Apoteket måste spara 300 miljoner, vilket är resultatet av att apoteken tvingas sälja den billigast jämförbara medicinen.
-Det ger lägre intäkter, men är också väldigt tidskrävande för apotekspersonalen, det blir ett merarbete, säger informatinsdirektör på Apoteket, Thony Björk, till Ekot.
Till hösten blir det klart hur de anställda och apoteken kommer drabbas av besparingarna. Hur Sörmlands apotek drabbas är än så länge för tidigt att säga. Först i höst kommer besked.