Nyköping får pengar för medling i brott

Nyköpings kommun får drygt 200 000 kronor av Brottsförebyggande rådet. Pengarna ska användas till medling vid brott. Brå har fördelat sammanlagt sju miljoner kronor till kommuner som arbetar med eller vill starta medling mellan brottsoffer och gärningsman.