Mobbad kriminalvårdare omplacerades

Arbetsmiljön på Mariefredsanstalten är ansträngd och personal vittnar om motsättningar inom personalgruppen och mellan personal och arbetsledare. Margit Urtegård, som är anställd där, blev nyligen omplacerad efter att hon själv blivit mobbad. Men den kriminalvårdsinspektör, som är Urtegårds chef, förnekar att det finns större problem.
Margit Urtegård har jobbat på Mariefredsanstalten i tre år och är från och med första januari i år fast anställd. Hon arbetar på motivations- och behandlingsavdelningen. Under våren har hon, enligt henne själv, blivit mobbad av särskilt två kvinnor i personalstyrkan. De har sagt elaka saker till henne och fryst ut henne. Hon säger att hon inte förstår omplaceringen, som ska ske efter semestern. - Jag har aldrig blivit så illa behandlad i hela mitt liv. Jag trodde inte mina ögon. Han har hela tiden sagt under hela den här processen att han inte ska flytta på mig och att han är nöjd med mig. Det är en skandal inom kriminalvården att göra på det här viset. Det är oerhört mycket här på anstalten som borde granskas, säger Margit Urtegård, som arbetar på behandlings- och motivationsavdelningen. Trots att hon tog upp problemet på jobbet och att det efter det blev bättre blev hon i torsdags omplacerd till en annan avdelning. Anledningen till detta är, enligt Urtegård, avundsjuka bland kollegor då de tycker att hon är för stark, farlig och kompetent med sin beteendevetarutbildning i bagaget. Ledningen tillbakavisar Kriminalvårdsinspektören Jacques Mwepu tycker att arbetsmiljön på Mariefredsanstalten är bra och försvarar att han i samråd med ledningen omplacerat Margit Urtegård: - Hon är totalt ointresserad av att hitta lösningar och de problem som har varit är samarbetssvårigheter och hon ifrågasätter gång på gång vad andra gör. Kriminalvårdsinspektören Jacques Mwepu säger att det har funnits konflikter i personalgruppen och att man har försökt lösa dem, men utan resultat. Han hävdar att Margit Urtegård inte har kommit på möten för att lösa konflikten. - Jag har i ett preventivt syfte omplacerat henne istället för att hon ska vara hemma sjukskriven eftersom hon inte känner sig hemma i gruppen. Gjort allt Han förnekar att problemen handlar om mobbning. Ledningen anser sig ha gjort allt för att ta reda på orsakerna till problemen, utifrån påståendet om mobbning, säger Mwepu, men ledningen säger sig inte ha fått några konkreta exempel på mobbningen. Däremot har andra anställda sagt att Urtegård isolerat sig från de andra i personalgruppen. Kriminalvårdsinspektören Jacques Mwepu beskriver arbetsklimatet på anstalten som bra, men säger samtidigt att den miljö som de anställda arbetar i ställer mycket höga krav på samarbete. Arbetsförhållandena på Mariefredsanstalten skiljer sig inte från andra anstalter, säger han. Chefen för Kriminalvårdsmyndigheten i Eskilstuna Henrik Svärd är på semester, men säger i en kommentar att han och facket, samt Jacques Mwepu har diskuterat fallet Margit Urtegård. De sammantredde innan midsommarhelgen och alla tre parter var då överens om att Margit Urtegård skulle omplaceras till en annan avdelning. Anledningen till omplaceringen, enligt Henrik Svärd, är att "man måste se till hela personalstyrkan och inte bara till en individ. Han förnekar att mobbning mot Margit Urtegård skulle vara orsaken till hennes omplacering. Svärd säger att han kan förstå om Margit Urtegård känner sig trampad på tårna.