Giftfria färger är giftiga

Giftfria båtbottenfärger håller inte vad de lovar - utan är giftiga, det visar undersökningar från Stockholms universitet.
Flera giftfria färger som testats påverkar tillväxt hos rödalg och dödar små kräftdjur. Britta Eklund är forskare vid institutionen för tillämpad miljöforskning vid Stockholms universitet. Hon har testat två av färgerna och jämfört med den tidigare giftiga färgen. - Det resultat vi fick var att gentemot algen så var bägge färgerna ungefär lika giftiga som den giftläckande färgen, berättar hon. - Och för kräftdjuret så var den giftläckande färgen faktiskt mindre giftig än de två nya färgerna. Vilka ämnen det är som är giftiga i båtbottenfärgen vet inte forskarna, eftersom den nya färgen som inte innehåller bekämpningsmedel bara registreras hos kemikalieinspektionen, den kontrolleras inte. En annan undersökning på samma institution visar att fyra andra nya båtfärger som ska vara giftfria, även de hämmar tillväxt på alger och dödar små kräftdjur. - Vi efterlyser nya regler som reglererar det på ett bättre sätt än i dag, att man inte får lov att tillsätta gifter som stör organismer, säger Britta Eklund.