De flesta får den gymnasieutbildning de vill ha

Alla behöriga gymnasieelever i Eskilstuna har i stort sett kommit in på sina förstahandsval till hösten enligt gymnasiechef Bo Karlsson.
Det är i stort sett bara på frisör- och mediautbildningarna som det är trångt. Där kommer inte alla som har sökt att komma in.