Ytterliga en gård smittad av salmonella

Under onsdagsmorgonen konstaterades att ytterligare en sörmländsk gård vara smittad av salmonella. Det säger länsveterinär Per Jonsson. Det innebär att antalet smittade gårdar stigit till fyra av de sex sörmländska gårdar som köpt foder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping. Ifrån resterande två gårdar väntades provsvar senare under onsdagen eller torsdagen.