800 miljoner i bolån i Sörmland

Bolåneföretaget SBAB lånade förra året ut drygt 800 miljoner till de sörmländska hushållen av en totalmarknad på totalt närmare 21 miljarder. Drygt två tredjedelar av SBAB:s utlåning till hushållen går till de tre storstadslänen och utlåningen avrierar kraftigt mellan de olika länen.
Sörmlands marknadsandel på fyra procent hamnar i mitten om man listar alla län från Stockholm, som ligger i topp med 15 procent och Kalmar i botten med drygt två.