Fem av de sex gårdarna salmonellasmittade

Salmonellasmitta har nu konstaterats på fem av de sex grisgårdar i Sörmland, som har köpt foder från lantmännens fabrik i Norrköping. Smitta har hittats både hos grisar och i fodret eller både och. En smittskyddsutredning ska nu göras och gårdarna ska saneras och sedan ska ytterligare prover tas.
Det kan dock bli svårt att få djuren slaktade eftersom det tillsammans med de smittade gårdarna i Östergötland handlar om relativt sett många djur. - Det är hårt tryck på slakterierna eftersom många gårdar är drabbade. Det är svårt att hitta slakterier som kan ta emot de här djuren, säger länsveterinär Per Jonsson till Sveriges Radio Sörmland. Salmonellasmitta har nu konstaterats på 27 svenska gårdar samtidigt som fyra gårdar har blivit friförklarade från smitta. De gårdar där avspärrningarna har hävts har inga restriktioner utan kan sälja och slakta sina djur. Hygienkrav På de gårdar som fortfarande är spärrade kan djur efter beslut av Jordbruksverket få slaktas enligt lagen om "slakt i särskild ordning". Det betyder att slakten sker med extra hygienkrav och alla djur provtas individuellt efter slakten innan försäljning får ske. Det dröjer ännu en vecka innan Jordbruksverket har fått in samtliga provsvar från de 77 gårdar som misstänks ha tagit emot salmonellasmittat svinfoder från Svenska Lantmännens foderfabrik i Norrköping. På de olika gårdarna har det sammanlagt tagits över 20 000 prover, både i foder och stallar. Av de gårdar som nu med säkerhet fått in salmonellasmitta finns 19 i Östergötland, fem i Sörmland, två i Västmanland län och en i Stockholms län. (SR Sörmland/TT)