Sörmlänningarna får allt större skulder

Skulderna hos Kronofogdemyndigheten i Sörmland växer. De senaste två åren har de vuxit med över 100 miljoner kronor. Det är inte fler som hamnar i skuldfällan, men man är skyldig allt mer pengar.
- Det är oroväckande. Orsaken till skulderna är ekonomin. Hushållen har skulder eftersom ekonomin inte går ihop. Det är ett samhällsproblem, säger Bo Jonsson, indrivningsansvarig vid Kronofogdemyndigheten. Eftersom skulderna växer inte bara i Sörmland, utan i hela landet, så föreslår Konsumentverket så kallade Sociala lån, med bättre villkor, för de som har fastnat i skuldfällan. Men Bo Jonsson är tveksam till den typen av lån. Risk med sociala lån - Jag tror att sociala lån kan vara bra om en person kan lösa ut sämre lån och betala det sociala lånet. Däremot tror jag att det finns en stor risk att man tar ytterligare lån och skjuter det hela framför sig. Bo Jonsson har istället andra lösningar. - De flesta som hamnar hos oss har gjort allt för att inte komma här, men att man kanske har dragit på sig skulder av ren okunskap, men med rätt rådgivning ch tidigt stöd kanske man kan undvika att skulderna växer.