Länsrätten: "Rätt med enhetstaxa"

Länsrätten ger Strängnäs kommun rätt gentemot en privatperson som kritiserade systemet med enhetstaxa inom barnomsorgen. Det skriver Strengnäs tidning.
Privatpersonen, från Mariefred, ansåg att det var orättvist med enhetstaxa, som beräknas på föräldrarnas gemensamma inkomster och inte tar hänsyn till hur mycket barnet är på sin förskola. Men Länsrätten anser att avgifter aldrig kan bli helt rättvisa och avslår överklagandet.