Svårt att bli av med långa tandläkarköer

Folktandvården i Katrineholm har anställt ytterligare en tandläkare, för att kunna korta den över ett år långa kön. Det är den tredje tandläkaren som anställs sedan årsskiftet.
Även i övriga Sörmland är köerna till tandläkaren långa, mellan 6 månader och ett år. Det är bristen på tandläkare som ligger bakom de långa köerna. Därför har landstinget de senaste par åren satsat på att utbilda fler tandhygenister, för att de ska kunna göra delar av jobbet.