Inget åtal för giftdumpning i Sjösa

Ingen kommer att åtalas för dumpningen av gifttunnorna kring Sjösa gruvor i Nyköpings kommun. Åklagaren har beslutat lägga ner förundersökningen.
- Dumpningen skedde på 60- och 70-talen, och reglerna om preskription är inte glasklara. Bara det gör att man måste tolka reglerna på det för den misstänkte lindrigaste sättet, säger miljöåklagare Christer Pettersson. - Är det rimligt att preskriptionstiden för miljöbrott är längre än för mord? Det anser inte jag, säger Pettersson. Hundratals tunnor med giftig, arsenikhaltig impregneringsvätska ligger nedgrävda runt Sjösa. Impregneringsvätskan användes för trä vid Sjösasågen. Tunnorna dumpades för mellan 20 och 30 år sedan och preskriberingstiden för miljöbrott är fem år. - Reglerna om preskription står det en halv sida om i propositionen, och den halva sidan har jag läst säkert femton gånger utan att förstå vad som står där. Så det vore tacksamt om det blev mer klarlagt om preskriptionsreglerna, säger Christer Pettersson. Naturvårdsverket har beslutat anslå minst fem miljoner kronor för sanering av marken. Saneringen beräknas kosta runt 25 miljoner kronor. I ett första steg anslås pengar till en fördjupad undersökning som ska klarlägga insatsernas omfattning och därmed den slutliga kostnaden för saneringen, uppgav Nyköpings kommun i slutet av juni. Senare i höst väntas Naturvårdsverket anslå ytterligare medel.