Fler arbetslösa

Antalet öppet arbetslösa i Sörmland var i juni månad drygt 7200 personer, vilket är en ökning med 570 personer jämfört med samma tid förra året. Det visar siffror från Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams.
Därmed är 5,9 procent av arbetskraften i länet öppet arbetslös. I hela landet ligger arbetslösheten på 5,6 procent, eller drygt 246 000 personer. Även det är en ökning jämfört med förra året.