Diskussioner om ersättning för salmonellasmitta

På fredagen höll Lantmännen och Jordbruksverket en informationsträff i Linköping för de 76 lantbrukare, bland annat från Sörmland, vars gårdar har spärrats efter misstanke om salmonellasmitta.
- För att hjälpa lantbruket går vi ut med förskottsbetalningar, säger Svante Nilsson, ansvarig för ersättningsfrågor på Jordbruksverket. - Var den slutgiltiga notan hamnar diskuteras ännu mellan Lantmännen och Jordbruksverket. Hur stor ersättning de salmonelladrabbade gårdarna får i slutänden gavs det inga svar på under fredagens möte i Linköping. Klart är att de enskilda bönderna kommer få stå för en del av kostnaderna själva. Ersättningsnivåerna varierar mellan 50 och 70 procent. Det stora spörsmålet är vem som ska betala. Jordruksverket, som räknar med omkring 200 miljoner kronor i ersättningskostnader, tycker att Lantmännen bör betala huvuddelen. Men kommer man inte överens kan det i värsta fall bli en domstolsfråga som kan ta år att avgöra, säger Svante Nilsson på Jordbruksverket.