Eskilstunas trafiknät ska bli mer handikappvänligt

Trafiknätet i Eskilstuna ska bli mer tillgängligt för handikappade.
Det är Vägverket som ger ekonomiskt stöd till Eskilstuna och fyra andra kommuner i mälardalsregionen. Pengarna ska användas till att se över hur kommunerna ska leva upp till målet att trafiknätet ska kunna användas av så många som möjligt till år 2010.