Sörmlänningar fyller inte regeringens studiemål

Bara drygt 44 procent av sörmlänningarna har påbörjat en högskoleutbildning före 25 års ålder. Det visar statistik från Högskoleverket.
Regeringens mål är att hälften av ungdomarna ska ha gått vidare till högre studier före 25 års ålder. Bara tre län i landet når upp till den målsättningen. I hela riket har i genomsnitt 46 procent gått vidare till högskolestudier före 25 års ålder.