Maxtaxan på dagis dyrt för kommunerna

Maxtaxan i barnomsorgen och rätten till dagis för barn till föräldralediga har kostat de sörmländska kommunerna 10-tals miljoner kronor extra.
Kommunförbundet hävdar att reformen har kostat kommunerna i landet 1,7 miljarder mer än vad man fått i kompensation av staten. Därför vill Kommunförbundet ha nya samtal med regeringen. Orsakerna till att ersättningen inte räckt till är att reformerna har omfattat fler barn än beräknat och barnen har tillbringat mer tid än väntat på dagis, enligt Kommunförbundet.