Datainspektionen kritisk mot Gnestaskola

Datainspektionen ser allvarligt på att elever på Frejaskolan i Gnesta kunnat läsa känsliga uppgifter om sig själva och varandra på en av skolans datorer. Det framgår av den rapport man nu lagt fram.
- Det är kriminellt eller brottsligt att registera hälsouppgifter utan samtycke, berättar Britt-Mari Wester, chef för Datainspektionens tillsynsenhet. - Det finns en skadeståndsregel i personuppgiftslagen, men sen är det upp till domstolen att bedöma om de får något skadestånd. Det var i maj i år som det framkom att elever på Frejaskolan i Gnesta av en händelse kunnat läsa känsliga uppgifter om sig själva och sina kompisar på en av skolans datorer. Där stod att läsa vem som var så kallat mobboffer och slagpåse. Men även medicinska diagnoser som damp eller adhd stod det om i datorn, och det är främst de uppgifterna som Britt-Mari Wester menar är brottsliga. Men Datainspektionen är också mycket kritisk till att skolan inte följt de försiktighetsåtgärder som gäller personuppgifter. Förra året gjorde Datainspektionen en undersökning bland några av landets skolor för att bland annat se hur personuppgifter hanteras. Det visade sig att det fanns brister, men något liknande händelsen i Gnesta har Wester inte stött på. - Att man på annat håll lämnat datorer som inte varit rensade till elever känner jag inte till, säger hon.