Dålig arbetsmiljö på sjukhus

Mögel i lokalerna gör att personal på både Kullbergska sjukhuset och Mälarsjukhuset blir sjuka.
På Mälarsjukhuset har landstinget på sig fram till den första februari nästa år att tömma ambulansens lokaler - sedan överlämnas fallet till åklagare. På Kullbergska i Katrineholm är det på psykiatriska öppenvårdsmottagningen som en rad brister måste åtgärdas. Tydlig mögellukt, spår av vattenskada, en ventilation som inte är anpassad till verksamheten. Det är något av det som står i arbetmiljöverkets inspektionsmeddelande om lokalerna på psykiatriska öppenvårdsmottagningen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Av mottagningens 24 anställda så har elva fått besvär som har med arbetsmiljön att göra. Enligt arbetsmiljöverket så är det enda rimliga sättet att komma tillrätta med personalens dåliga hälsa att så fort som möjligt flytta från lokalerna.