Sanering av salmonella inledd

Arbetet med att sanera de gårdar som drabbats av salmonella har nu startat.
I Sörmland hjälps två veterinärer åt att tillsammans med de berörda gårdarna upprätta en saneringsplan. I planen listas åtgärder som att rengöra fodersystem och stallar - men också om avlivning av djur som konstateras smittade. Även på de gårdar där bara fodret varit smittat kommer grisarna att kräva särskild slakt.