Ökande missbruk i Nyköping

Allt fler Nyköpingsbor hamnar i alkohol- och drogmissbruk. Rådgivningsbyrån för alkohol- och drogmissbrukare i Nyköping - kallad Standardmottagningen - fick förra året ungefär 100 nya patienter.
- Alkoholen är något som ökar ofantligt just nu, berättar Cathrine Lindberg, kurator på Standardmottagningen. - Jag tror att det är en trend över huvud taget. 2001 hade Standardmottagningen i Nyköping cirka 4600 patientbesök. Förra året var siffran 6700. På ett år har mottagningen alltså fått 2100 fler besök - vilket är nästan en ökning med 50 procent. Många av patientbesöken var återbesök - men Cathrine Lindberg och hennes kollegor på Standardmottagningen uppskattar att de förra året tog hand om ungefär 100 nya missbrukare. Av dem var många unga - den yngsta bara 15 år. Kuratorn Cathrine Lindberg tror inte att ökningen är speciell för just Nyköping - utan framför allt beror på att alkohol blivit mycket vanligare i hela det svenska samhället. Ännu finns ingen statistik för hur många besök Standardmottagningen har haft i år - men enligt Cathrine Lindberg har de fortsatt att öka. Och hon tror att den utvecklingen kommer att hålla i sig. - Vi kommer få mycket att göra här, och speciellt efter semestrarna. Det brukar alltid vara liten en ökning då.