Fler våldsbrott anmälda i Sörmland

Våldsbrotten ökar i hela Sverige och det är trenden även i Sörmland.
Det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet. I Sverige har de våldsbrott som anmäls till polisen ökat med 5 procent, i Sörmland med 4 procent. Och då jämförs 1:a halvåret i år med samma period förra året. Det är framför allt misshandel som ökar och då främst mot små barn, mellan 0-6 år. Hittills i år har 36 små barn blivit misshandlade i Sörmland. I alla fall, utom ett, var den som misshandlade bekant med barnet. Den ökande barnmisshandeln är enligt Brottsförebyggande rådet en trend sedan flera år tillbaka. Även butiksrån, personrån och fickstölder ökar, både i Sverige i stort och i Sörmland. Däremot har fordonsstölderna minskat och det gäller både bil, motorcykel, moped och cykel.